Schoolgids

Belangrijke data

SBO het Avontuur 2019 - 2020

 

2 september

Eerste schooldag

16 september

Studiedag: kinderen vrij

17 september

Prinsjesdag: kinderen vrij

24 september

Infoavond schoolverlaters

25 september

Receptie start van het schooljaar

1 oktober

Oriëntatiegesprekken

2 oktober

OR-vergadering

2 oktober

Start Kinderboekenweek

3 oktober

Oriëntatiegesprekken

21 okt t/m 25 okt

Herfstvakantie

28 en 29 oktober

Studiedagen: kinderen vrij

27 november

OR-vergadering

5 december

Sinterklaasviering

6 december

Studiedag: kinderen vrij

9 december

Adviesgesprekken groep 8

19 december

Kerstviering

23 dec t/m 3 jan

Kerstvakantie

15 januari

OR-vergadering

23 januari

Ouderavond

31 januari

Studiedag: kinderen vrij

3 feb t/m 7 feb

Deze week inloopmoment

7 februari

Eerste verslag / portfolio

10 feb t/m 14 feb

Voortgangsgesprekken

24 feb t/m 28 feb

Voorjaarsvakantie

11 maart

OR-vergadering

8 april

Paasviering

9 april

Studiedag: kinderen vrij

10 april t/m 13 april

Goede vrijdag en tweede paasdag

24 april

Koningsspelen

27 apr t/m 8 mei

Meivakantie

 

 

 

 

 

14 mei

schoolfotograaf

21 en 22 mei

Hemelvaart

26 mei

Schoolreisje: middenbouw

27 mei t/m 29 mei

Schoolkamp groep 8

28 mei

Schoolreisje: onderbouw

1 juni

Pinksteren

2 juni

Studiedag: kinderen vrij

29 juni t/m 3 juli

Deze week inloopmoment

1 juli

Studiedag: kinderen vrij

2 juli

Zomerfeest

3 juli

Tweede verslag / portfolio

6 juli t/m 10 juli

voortgangsgesprekken

8 juli

OR-vergadering

14 juli

Schoolverlatersavond

15 juli

Wenochtend in nieuwe groep en nieuwe leerlingen

17 juli

Kinderen om 12 uur uit

Zomervakantie

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens:

Adresgegevens:

Windjammersingel 80

2496 ZC Den Haag

Telefoonnummers:

SBO Het Avontuur                                                    015-2579022

Ziekmeldingen (tussen 8:15 en 8:45 uur)             015-2579022

 Mail:

info@sbohetavontuur.nl

 

Website:

www.sbohetavontuur.nl