Met haar streven naar participatiegerichtheid werkt de school toe naar een educatief partnerschap, dat wil zeggen dat school én ouders samen optimale voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school.

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief, deze wordt gedeeld via de website en email. Ook zullen wij foto- en videomateriaal met u delen. De leerkrachten houden de ouders op de hoogte via Klasbord. U krijgt hier aan het begin van het jaar informatie over.