Algemeen:

Met haar streven naar participatiegerichtheid werkt de school toe naar een educatief partnerschap, dat wil zeggen dat school én ouders samen optimale voorwaarden creëren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief, deze wordt gedeeld via de website en email. Ook zullen wij foto- en videomateriaal met u delen. De leerkrachten houden de ouders op de hoogte via Klasbord. U krijgt hier aan het begin van het jaar informatie over.

 

Aanmelding:

Wanneer u kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) heeft ontvangen, kunt u uw kind samen met de TLV aanmelden bij ons op school. Wij zullen dan een plaatsingsonderzoek doen, wat inhoudt dat we een dossieranalyse doen en uw kind observeren op de huidige school. Ook wordt uw kind intern besproken. Na het plaatsingsonderzoek nemen we contact met u op om aan te geven of uw kind plaatsbaar is op SBO Het Avontuur.  

 

Wij verzorgen rondleidingen om de school en het onderwijs op SBO Het Avontuur beter te leren kennen. De rondleidingen zijn op:

·       Woensdag 14 februari van 9.00 tot 10.00 uur

·       Vrijdag 15 maart van 9.00 uur tot 10.00 uur

·       Dinsdag 9 april van 9.00 uur tot 10.00 uur