Inspectierapport

Inspectierapport

Onderwijskwaliteit op SBO het Avontuur
Onderwijskwaliteit zien we op alle gebieden terug, zowel op sociaal emotioneel, cognitief en motorisch gebied.  Het pedagogisch klimaat is een sterke basis  voor onze didactische afstemming. Het is een systeem dat maakt dat leerlingen zich in een ononderbroken lijn kunnen ontwikkelen. We bieden onderwijs op maat: passend onderwijs. We leren in onze school specifieke problematiek steeds beter herkennen zodat we door de hele school een gepast aanbod kunnen bieden. 

De uitwerking van ons plan voor onderwijskwaliteit kunt u vinden in ons schoolplan, deze is bij de directie op te vragen en te vinden op deze website.

Wij zijn heel trots op ons onderwijs rapport. Via onderstaande link kunt u het rapport downloaden:

Inspectierapport Lucas Onderwijs