BSO

BSO

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken.

BSO Groeien Doe Je Samen!
Kinderen die naar BSO Groeien Doe Je Samen! komen, hebben net wat extra zorg en aandacht nodig. Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelf of verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met andere kinderen. Of vertonen dwars en koppig gedrag, hebben geen besef van regels en reageren niet (zichtbaar) op correctie of beloning.
Een plek binnen de reguliere opvang is dan niet altijd wenselijk of mogelijk. BSO Groeien Doe Je Samen! is een fijn en passend alternatief. Een veilige plek waar uw kind zich op eigen tempo en eigen wijze kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontdekken.
Het doel binnen de BSO is om op een leuke en zinvolle manier vrije tijd te besteden, en de sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen te vergroten. Tevens kunnen door deze laagdrempelige vorm van hulpverlening ernstigere problemen en intensievere vormen van hulp worden voorkomen. Wij zijn van mening dat ieder kind uniek is en daarom bijzonder en mooi. Kinderen mogen vooral ook zichzelf zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Onder deze omstandigheden komt een kind het beste tot zijn recht en kan een kind zich het beste ontwikkelen. Wij hebben respect voor de eigenheid en autonomie van het kind.