Visie en Missie

Onze missie en visie

SBO Het Avontuur is een school voor kinderen met speciale behoeften op didactisch en pedagogisch gebied. Dat zien wij als een speciale verantwoordelijkheid. Wij proberen ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen, gebaseerd op onze ervaringen, inzichten en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Wij willen in de eerste plaats bereiken dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Dat doen we door een omgeving in te richten waarin we afstemmen op de kwaliteiten en onderwijsbehoeften van het kind. We zoeken een balans tussen cognitieve prestaties aan de ene kant en aan de andere kant voldoende ruimte voor creativiteit, plezier met elkaar en genieten. Wij willen aansluiten bij de kindkenmerken en de behoeften van het kind. Op SBO Het Avontuur staat het kind centraal. Onze missie:

‘TROTS OP WIE IK BEN EN HOE IK MIJ ONTWIKKEL!’

Kinderen ontwikkelen zich aan hun omgeving. Deze omgeving, thuis en op school, moet het kind kansen bieden zodat het zich naar eigen mogelijkheden kan ontwikkelen. Het is de taak van de ouders en de groepsleerkrachten om er voor te zorgen dat de kinderen een zo groot mogelijk aandeel in hun eigen ontwikkeling hebben en zo actief mogelijk hierbij betrokken zijn. In deze omgeving zijn competentie, relatie en autonomie basisvoorwaarden voor het kind om zich te ontwikkelen en tevens doelstellingen. Je leerlingen zijn gemotiveerd om te laten zien wat ze kunnen (competentie), ze willen laten zien dat ze het zelf kunnen (autonomie) hoewel nooit alleen: ze vragen dat je beschikbaar bent en hen toegenegen (relatie) of, zoals een oudere leerling zei: “Ze moeten ook een beetje van ons houden”. Luc Stevens