Ontdekkers

De groep de Ontdekkers is een onderwijs-jeugdhulpgroep op SBO het Avontuur. Deze groep is opgestart voor leerlingen met extra behoefte aan structuur, veiligheid en duidelijkheid. Er zitten negen leerlingen van SBO Het Avontuur in. Binnen deze groep worden ook vijf observatieplaatsen aangeboden voor leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten. Bij deze leerlingen zijn er vaak heel veel vragen Het is (nog) niet helder wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen zijn en welke onderwijsplek daarbij het meest passend is.  

De Ontdekkers is een samenwerking tussen SBO het Avontuur, SPPOH, Gemeente Rijswijk, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Prodeba en SMW +. De ondersteuningsvraag van het kind op het gebied van jeugdzorg binnen het onderwijs staat centraal. De systemische aanpak, waarbij jeugdhulp (Prodeba) en onderwijs samenwerken aan deze ondersteuningsvraag en er vanuit verschillende disciplines wordt onderzocht wat een kind nodig heeft, maakt deze groep onderscheidend.

Door de integrale aanpak, intensieve samenwerking en door de ondersteuningsvraag centraal te zetten willen we bij de Ontdekkers het volgende bereiken:

1. Voorkomen dat een leerling vastloopt en thuis komt te zitten. 

2. Observatieplekken in een groep bieden om ( dreigende)thuiszitters naar een passende (onderwijs)setting toe te leiden. 

Heeft u nu een zoon, dochter of een leerling die thuiszit of een dreigende thuiszitter neem dan contact op met de adviseur van SPPOH die verbonden is aan uw school. Wilt u meer weten of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met:

Mariska van Oostenmvoosten@sbohetavontuur.nl

Adjunct-directeur SBO het Avontuur en trajectbegeleider van de Ontdekkers.

Lisa Mesanderl.mesander@sppoh.nl

Orthopedagoog en beleidsmedewerker.

Samen bereiken we meer en gaan wij op ontdekking naar de ondersteuningsbehoeften om van daaruit voor elke leerling een passende plek te vinden.

Klik hier voor uitgebreide informatie over de Ontdekkers