Ouderbetrokkenheid en OR

Ouderbetrokkenheid en OR

Op veel verschillende manieren zijn de ouders van SBO het Avontuur betrokken bij school. We willen er hier 3 toelichten.

De ouderraad:
Uit elke groep zijn 1 of 2 ouders lid van de ouderraad. Een aantal keer per jaar, zo eens in de 6 á 8 weken, komen wij bij elkaar. Vanuit school vertellen wij dan met welke laatste ontwikkelingen wij bezig zijn en vragen wij de ouders mee te denken over bepaalde zaken. De ouders van de OR zijn betrokken bij de feesten en activiteiten die georganiseerd worden op school. Zij sturen de hulpouders aan bij bijvoorbeeld het versieren van de school, het organiseren van een fancyfair en kerstactiviteiten.

De klassenouder:
De klassenouder helpt de leerkracht bij het regelen van activiteiten voor de klas, zoals het vervoer bij uitjes, ondersteuning bij het kerstdiner, een luizenmoeder/ vader etc. De leerkracht geeft aan waarbij ondersteuning nodig is.

De hulpouder:
Voor diverse activiteiten op de school hebben wij hulp nodig. Ouders kunnen aangeven waarbij zij kunnen helpen. Denk bijvoorbeeld aan: flitsen op de computer, helpen versieren van de school, kookouders, hulp bij sportdagen etc.

Wilt u zich aanmelden voor één van deze rollen, meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind. Wij kunnen uw hulp goed gebruiken!