Organisatie

Organisatie

SBO Het Avontuur is een school voor kinderen met specifieke behoeften op didactisch en pedagogisch gebied. Dat zien wij als een speciale verantwoordelijkheid. Wij proberen ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen, gebaseerd op onze ervaringen, inzichten en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Wij willen in de eerste plaats bereiken dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school en met plezier naar school gaan. Samenwerken en samen leren is de kern van onze schoolcultuur. Op dit moment telt SBO Het Avontuur 13 groepen. We streven naar maximaal 15 à 16 kinderen per groep.

Leerstofaanbod

We werken doelgericht toe naar het behalen van omschreven minimumdoelen bij alle leerlingen door het afstemmen van de inhoud, didactiek, instructie- en leertijd. Hierbij kijken wij naar de individuele behoeften en mogelijkheden van het kind en stellen wij onderwijsbehoeften vast op basis van behaald leerrendement en toetsresultaten.

Ontwikkelingsperspectieven

Wij stellen voor ieder kind een ontwikkelingsperspectief op. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief levert een belangrijke bijdrage  aan het vergroten van de opbrengstgerichtheid van het onderwijs (kwaliteitszorg), het doelgericht plannen van het onderwijs aan leerlingen, het maken van beredeneerde keuzes in leerlijnen en onderwijsaanbod, een betere afstemming met ouders en leerling over wat de school wil bereiken en een goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Groepsplannen

Op basis van deze ontwikkelingsperspectieven maakt de leerkracht groepsplannen. De leerkracht maakt hierbij onderscheid tussen kinderen die gebaat zijn bij een basisinstructie, een intensieve instructie en een zeer intensieve instructie.