Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

De zorgstructuur

De school heeft een systeem van integrale leerlingenzorg, d.w.z. zorg die alle leerlingen omvat en alle gebieden waarop activiteiten nodig zijn. Het is een zorgsysteem waarin de groepsleerkracht centraal staat. Een systeem waarbij de groepsleerkracht ondersteund wordt bij het uitvoeren van zijn primaire taak, namelijk het geven van onderwijs aan alle kinderen.

De leerlingbespreking

Eén keer in de 5 of 6 weken is er een leerlingbespreking, waarin kinderen die extra zorg behoeven worden besproken door de leden van de interne zorgcommissie. De leerlingen worden ingebracht door de groepsleerkrachten of door een van de leden van de interne zorgcommissie. De ouders worden van te voren door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld van het feit dat hun kind in de interne zorgcommissie wordt besproken. Tevens worden ouders uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Raadpleeg voor meer informatie onze schoolgids.