SWPBS

(SW)PBS: ‘Goed gedrag kun je leren!’

Goed gedrag kun je leren door duidelijk te zijn over wat we van de leerlingen verwachten (in termen van gedrag), dit gedrag actief aan te leren en door systematisch aandacht te geven aan gewenst gedrag. Net als de ‘gewone’ vakken zoals taal en rekenen, moeten er lessen over gewenst gedrag worden verzorgd.

SBO Het Avontuur is een PBS gecertificeerde school. Onze school wil een veilige, positieve, sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs. Dit willen wij realiseren door te werken met PBS: een geïntegreerde methodiek voor het stimuleren van gewenst gedrag op school en het creëren van een positief schoolklimaat.

Zie onze schoolgids (hoofdstuk 2.5) en onderstaand document voor meer informatie en de website www.swpbs.nl. 

PBS op SBO Het Avontuur