0R3A7684
0R3A7631
0R3A7661
0R3A7672
0R3A7620
0R3A7628
0R3A7665
0R3A7638
0R3A7638
0R3A7674

Belangrijke data

   SBO het Avontuur 2020 - 2021      

 

31 augustus

Eerste schooldag

14 september

Studiedag: kinderen vrij

15 september

Prinsjesdag: kinderen vrij

16 september

Magic traffic feest

23 september

Receptie start van het schooljaar

29 september en

1 oktober

Oriëntatiegesprekken

30 september

OR-vergadering

30 september

Start Kinderboekenweek

5 oktober

Afname NIO groep 8

19 okt t/m 23 okt

Herfstvakantie

26 oktober

Studiedag: kinderen vrij

27 oktober

Infoavond voortgezet onderwijs voor groep 7 en 8

4 november

Nationaal schoolontbijt

25 november

OR-vergadering

4 december

Sinterklaasviering: alle kinderen om 12 uur uit

7 december

Adviesgesprekken groep 8 vanaf 12 uur

17 december

Kerstviering

18 december

Alle kinderen om 12 uur uit

21 dec t/m 1 jan

kerstvakantie

13 januari

OR-vergadering

19 januari

Ouderavond

29 jan en 1 feb

Studiedagen: kinderen vrij

1 t/m 5 feb

Deze week inloopmoment

5 februari

Eerste rapport mee

8 feb t/m 12 feb

Voortgangsgesprekken

22 feb t/m 26 feb

Voorjaarsvakantie

10 maart

OR-vergadering

1 april

Paasviering

2 en 5 april

Goede vrijdag en tweede paasdag

12 en 13 april

Eindtoets groep 8

15 april

Schoolfotograaf

21 april

OR-vergadering

23 april

Koningsspelen

26 april t/m 7 mei

Meivakantie

12 mei

Studiedag: kinderen vrij

13 en 14 mei

Hemelvaart

17 mei

Afname NIO groep 7

19 t/m 21 mei

Schoolkamp groep 8

24 mei

Pinksteren

25 mei

Studiedag: kinderen vrij

26 t/m 28 mei

Internationaliseringsweek

27 mei

Wereldfeest

3 juni

Schoolreisje groep 1 t/m 7

16 juni

OR-vergadering

28 juni t/m 2 juli

Deze week inloopmoment

30 juni

Studiedag: Kinderen vrij

2 juli

Tweede rapport

5 t/m 9 juli

Voortgangsgesprekken

13 juli

Schoolverlatersavond

14 juli

Wenochtend in nieuwe groep

16 juli

Kinderen om 12 uur uit

Zomervakantie tot en met 27 augustus