ziek melden

ziek melden

Ziekmeldingen van uw zoon/dochter kunt u via de mail doen aan onderstaand mailadres:
ziekmeldingen@sbohetavontuur.nl

Wij willen u vragen om het volgende in de mail te vermelden:
Naam van uw zoon/dochter
Naam van de groep
Reden van ziekmelding
Uw naam en telefoonnummer