Onderzoek en begeleiding

Het kan zijn dat er vanuit school meer zicht nodig is op de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Vragen die wij vaak vanuit de praktijk tegenkomen zijn:

·         ‘Wat mogen van deze leerling verwachten?’

·         ‘Overschatten/onderschatten wij deze leerling?’

·         ‘Waarom lijkt de leerstof bij deze leerling niet te beklijven?’

·         ‘Wat zijn de sterke/zwakke kanten van de leerling?’

·         ‘Is er aanvullende onderzoek nodig?’

Wanneer u als school vastloopt en er meer onderzoek nodig is bij een leerling, kan een orthopedagoog vanuit de Aventurijn u begeleiden. Wij denken oplossingsgericht, hebben een objectieve blik en zijn voorstander van een goede koppeling van de theorie aan de praktijk. Daarnaast sluiten wij aan bij de mogelijkheden binnen uw school.

Wat kan een orthopedagoog bieden?

- Intelligentieonderzoek

- Sociaal emotioneel onderzoek

 

 

 

terug