Onderwijs op maat

Onderwijs op maat

Procesbegeleiding
Samen leggen we de puzzel in het proces rond de ontwikkeling van de leerling. We bieden ondersteuning bij het invulling geven- en uitvoeren van individuele arrangementen.

Preventieve Ambulante Begeleiding 
Als u een concrete vraag heeft met betrekking tot het functioneren van een leerling kunt u een consultatie aanvragen. Dit kan bestaan uit een intake, observatie  en een afsluitend adviesgesprek.

TOS
Expertise bij taalontwikkelingsstoornissen.

Nieuwkomers
Kennis over kinderen met taalachterstanden.

Taal- en rekenspecialist
Expertise op het gebied van taal en rekenen op maat.

Onderwijskundig rapport en ontwikkelingsplan
Ondersteuning bij het opstellen van een onderwijskundig rapport en/of ontwikkelingsplan.