Toeleiding naar het SBO

Wanneer u denkt aan plaatsing van een leerling op SBO Het Avontuur, dan is de eerste stap aanmelding bij de Aventurijn. Wij starten dan de procedure ‘toeleiding naar SBO’. Wij komen de leerling observeren, doen dossier analyse en bespreken de leerling intern met directie, IB en/of orthopedagoog. Hierna zullen wij aansluiten bij een Multi Disciplinair Overleg en ons advies uitbrengen.