0R3A7621 – kopie

Vacature

Wij zoeken een enthousiaste groepsleerkracht voor SBO Het Avontuur per augustus 2021 (parttime of fulltime).


Ruim 15 jaar is SBO Het Avontuur op weg. Samenwerken en samen leren zijn elementen van onze tweede natuur. Wij stemmen af op de mogelijkheden en kwaliteiten van de kinderen. Wij noemen het ‘AVONTUURLEREN’.

In december 2019 is de onderwijsinspectie bij ons op school geweest en heeft ons op ALLE indicatoren als GOED beoordeeld.

Onze missie is “Ik ben trots op wie ik ben en hoe ik mij ontwikkel”.

Wij zoeken een nieuwe collega die:

      -   álle kinderen als speciaal ziet;
      -   verschillen ziet als kans;
      -   aandacht heeft voor anders leren;
      -   enthousiast, energievol en initiatiefrijk is;

      -   kinderen wil zien als eigenaar van hun eigen leerproces en vanuit die keuze het oordeel  

  van leerlingen en ouders serieus neemt;

      -   open staat voor nieuwe ideeën;
      -   affiniteit heeft met kinderen die zijn aangewezen op het speciaal basisonderwijs;
      -   flexibel is;

      -   gericht is op leren en openstaat voor feedback;

      -   in een team wil samenwerken;

      -   in staat is om een veilig klimaat te scheppen, waarbinnen de leerlingen en de ouders   

          zich betrokken, gewaardeerd en gestimuleerd voelen;

Wat hebben wij te bieden:

-          een uitdagende baan;

-          mogelijkheden jezelf te ontwikkelen;

-          functie L 11 (voorheen LB);

-          een fijn en enthousiast team;

-          een school met een sterk pedagogisch klimaat(PBS);

-          een fulltime baan of minimaal 3 dagen;

-          ingangsdatum 1 augustus, of (liefst) eerder.

Wil je een dagje komen kijken of meedraaien, dan ben je van harte welkom. Ben je nu al nieuwsgierig?

https://www.youtube.com/watch?v=0TUcor03fus&feature=youtu.be


Informatie en sollicitatie
Wij kijken uit naar uw reactie en ontvangen uw sollicitatie met CV graag uiterlijk voor 1 mei 2021, geschikte kandidaten die eerder reageren worden direct opgeroepen voor een gesprek. U kunt deze mailen naar de directeur mevrouw W. Timmer email: wtimmer@sbohetavontuur.nl

Als u meer wil weten over onze school en/of de functie kunt u contact opnemen

met Wilma Timmer: 015-2579022 of 06-15146415

Stageplaatsen

Voor informatie over stageplekken kunt u contact opnemen met Wilma Timmer op wtimmer@sbohetavontuur.nl