Pedagogisch klimaat (PBS)

Goed gedrag kun je leren door duidelijk te zijn over wat we van de leerlingen verwachten (in termen van gedrag), dit gedrag actief aan te leren en door systematisch aandacht te geven aan gewenst gedrag. Net als de ‘gewone’ vakken zoals taal en rekenen, moeten er lessen over gewenst gedrag worden verzorgd.

Meer informatie: www.swpbs.nl. 

terug